Giới thiệu
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc

Mr. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

 • Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám Đốc
 • Email: nvchuong2408@gmail.com
Phó Giám Đốc

Ms. ĐÀO THỊ GIÁO

 • Chức vụ: Phó Giám Đốc
 • Email: daothigiao@gmail.com
Phó GĐKD Công ty Việt Hương kiêm Giám đốc Công ty Việt Hà

Mr. ĐÀO NGỌC HUẤN

 • Chức vụ: Phó GĐKD Công ty Việt Hương kiêm Giám đốc Công ty Việt Hà
 • Email: huanviethuong@gmail.com
Phó Giám Đốc Tài Chính

Mr. PHẠM CÔNG LỢI

 • Chức vụ: Phó Giám Đốc Tài Chính
 • Email: loi.phamcong@gmail.com
Giám Đốc Việt Hương M-Bắc

Mr. NGUYỄN QUỲNH THỰC

 • Chức vụ: Giám Đốc Việt Hương M-Bắc
 • Email: nguyenquynhthuc.bn@gmail.com
Giám Đốc Việt Hương M-Nam

Ms. NGUYỄN T. NGỌC HƯƠNG

 • Chức vụ: Giám Đốc Việt Hương M-Nam
 • Email: gracenguyen1510@gmail.com
Giám Đốc CN Nghệ An

Ms. TRẦN THỊ HỒNG VÂN

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Nghệ An
 • Email: HONGVAN@gmail.com
Giám Đốc CN Quảng Bình

Mr. NGÂN NGỌC HƯNG

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Quảng Bình
 • Email: Nganngochunghvbl@gmail.com
Giám Đốc CN Quảng Ngãi

Mr. ĐINH THÀNH LINH

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Quảng Ngãi
 • Email: thanhlinhvh@gmail.com
Giám Đốc CN Huế

Ms. NGÔ THỊ THỤC ANH

 • Chức vụ: Giám Đốc CN Huế
 • Email: Thucanhfun@gmail.com
Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lai

Mr. NGUYỄN HỒNG SAN

 • Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lai
 • Email: Nguyensanviethuong@gmail.com
Giám Đốc Chi Nhánh ĐăkLăk

Mr. NGUYỄN NGỌC ĐẨU

 • Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh ĐăkLăk
 • Email: NGOCDAU@gmail.com

Warning: Unknown: open(/home/viethuong/tmp/sess_c96v8d98rasfupoj64e4v30ab0, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/viethuong/tmp) in Unknown on line 0